Sunday, June 16, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႃးၵူင်း / လၢင်းၶိူဝ်းသၢင်ႈ ၼႅင်ႈၵၢၼ်တႃႇႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ထုင်ႉၼႃးၵူင်း လၢင်းၶိူဝ်းသေ သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်၊ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ထုင်ႉႁူဝ်မိူင်း SSS (ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူဝ်မိူင်း) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ႁူဝ်မိူင်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းၼႃႈ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇၵေႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝဵင်းၼိုင်ႈတေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ။

ၸၢႆးပီး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁဝ်းပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၸိုင်တေၸဵဝ်းထိုင်လႆႈတီႈယိူင်းမၢႆယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05-06/08/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 80 ၸုမ်း၊ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 100 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၶပ်းၶိုင် ႁႂ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း