Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ 1,700 ပၢႆ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,781 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈလီႈ

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈသီႇပေႃႉ ဝတ်ႉၼမ်ႉသိမ်ႇ 52 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ 780 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း 348 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉ 2500 (တောင်မြို့ရပ်ကွက် ၂၅၀၀ ဘုန်းကြီးကျောင်း တိုက်) 192 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တူင်ႈၸၢင်ႉ 226 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ 123 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၵုင်း ၸၢင်ႈ လဵၵ်း 60 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 1,781 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်း လွင်ႈၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်သေ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၺ်းလႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးဢမ်ႇ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆႇသင်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးဢဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းသီႇပေႃႉႁဝ်း ၸွႆႈၵၼ်ၶိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈ ၵုမ်ႇၵၼ်ၶႃႈ။ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈၸွႆႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵိၼ်လႆႈယႅမ်ႉၵၼ်ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ၼႆၸိုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶႅၼ်းလီၶႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်၊ ၽၵ်းႁႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈ တႃႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆတႄႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵၼ်ယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵိၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈလီႈ

တေႃႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,781 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇ ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ၊ တူၼ်ႈ ၵႅင်း၊ တႃႈလူင်၊ ႁူဝ်ၼႃးလႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်ၵႆ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း 09403764777, 09956882654, 09787979140 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃးသေ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း