Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် မူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 02/03/3019 တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။

- Subscription -

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတူဝ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ တႃႇၶိုၼ်းမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆးၵႃႈႁိုဝ် လီၵႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 15 ပီသေတိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး တႃႇႁႄႉ ၵင်ႈၶဝ်။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈၶဝ်ၽိတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်သႂ်ႇဝႆႉတႃႇႁႄႉ ၵင်ႈပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ် 25 %။ သၽႃး ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵေႃႈၶဝ် သႂ်ႇပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပွႆႇ ၵၢၼ် မိူင်း။ ၸူးၸႂ်တႄႉ လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်းတႅမ်ႈမႂ်ႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈတူၼ်ႈတီး

ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တႃႇပဵၼ်သဵင်ၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်းပၼ် ၵေႃႇမတီႇ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တႃႇမူၼ်ႉ မႄးၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ်မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တီႈဝဵင်း ယွင်ႁူၺ်ႈၵေႃႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၵျေႃႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ“ မိူင်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈသင်ႉၼၼ်ႉ တင်းပိူင် ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်မီးယူႇလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼၼ်ႉသင်ဝႃႈ ဢမ်ၵိုင်ႇ ငၢမ်ႇၵၼ်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ တႃႇပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal၊ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈလီ ႁၼ်မႅၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်းတႃႇတေၶိုၼ်းမႄးၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈၶိုၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈတူၼ်ႈတီး

ဢူးဢွင်ႇၸေႇ ၾၢႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ မိူဝ်ႈတိုတ်ႉၸၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1974 ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေ တီႈတႄႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ၸွတ်ႇၵူႈတီႈ ဢမ်ႇ မီးလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၽိူဝ်ႇမႃးၸၼ်ထႅင်ႈ 2008 ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉ သင်ၼႆ ပေႃးပဵၼ်ပိူင် Federal ၼႆၼႆႉ သၽႃးတေလႆႈ မီးသွင်သၽႃး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ၵေႃႈ မီး သွင်ၸၼ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႉ တင်းၼိူဝ် ၵမ်ၸိူၵ်ႈဝႆႉမူတ်း။ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လိူၵ်ႈမႃးလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးမီးၸုမ်းလႂ်ၸုမ်း ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ သင် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဝႃႈၶႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်း တႄႇပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးၸု တေႃႇထိုင် သူၼ်မွၵ်ႇၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း။ မီး တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ၊ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်း ၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၽွၼ်း ၸႃႉမၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇ လႆႈထူပ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း