Monday, May 20, 2024

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ T.K.O တီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၵျွႆးၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်း။ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵတ်ႉၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ တူၵ်းမႃး တီႈ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် တေမီး 3-4 လုၵ်ႈၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၼႅတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးတင်းၼႂ်းဝဵင်းၵၼ် ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ် ၵေႃႈတိုၵ်ႉပတ်ႉ ၵၼ်ယူႇ။ ဢၼ်လႆႈတုၵ်ႉၶသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်းသေ လီဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဵတ်းသင် ၽူႈယႂ်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ႁူပ်ႉၵၼ်။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈတႄႉၽိူဝ်ႇ ႁဝ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ႁဝ်းဢမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လိုပ်ႈ ယိုဝ်းၸုမ်းဢၼ်မႃးၶႂၢၵ်ႈဝၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွႆးၵုင်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ႁိမ်းတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း