Saturday, May 25, 2024

ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ လွႆလႅမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင်

Must read

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွႆလႅမ်လႄႈ ပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈ ၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉ လူႇတၢၼ်း ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းၸၢမ်ၽူၺ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ “ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ မႄႈၶၢဝ်(ၼၢႆးၶၢဝ်) ဢိၵ်ႇ တင်း ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သီႇလႃႇ ၼၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႅင်းသႂ်ႁိူင်း( ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်)၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ တူၼ်ႈ တီးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်

ပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 4 လိူၼ်မၢတ်ႊ ၶျ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼႆႉ တေမီး ပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢႃႇလေႃးၵ လႄႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း။ တေၸတ်းႁဵတ်း ပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇ/ တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ ထမ်မ ဝဵင်းဢိၼ်း၊ ၼၢင်း ၶမ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၸရေးၵေႃႇမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင်ၼႆႉ တေမီးပႃးထႅင်ႈ ပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ ပၢၼ် မႂ်ႇ ၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် တီႈထၢတ်ႈတေႃႇ လွႆလႅမ်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း