Friday, June 14, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 7 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းလႆႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 28856.8 ယႂၼ်။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 1 သႅၼ်ပျႃး။ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ တင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတွၼ်ႈ ထိုင် ၵေႃႉ သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/11/2017 ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS တီႈပွတ်းႁွင်ႇမႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 7 ယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ တွၼ်ႈပၼ်။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈၵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး တင်းသဵင်ႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တၢင်ႉ ယၢၼ်း 3,500 ယႂၼ်။ ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်း ယီႈထုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း 2,000 ယႂၼ်၊ ၸုမ်းၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉတႆး (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝဵင်းၶူၼ်းမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ) 700 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 700 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးပဝ်း မိူင်းပေႃႉ700 ယႂၼ်၊ ၼၢင်းသူၺ်ႇၼွႆႇ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် 611 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးဢၢႆႈသူဝ်းဝႃႇ ၸေႊၾၢင် မိူင်းၶႄႇ 600 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးဢွမ်ၾႃႉ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ 500 ယႂၼ်၊ ယိင်းသႅင်ၼုမ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 500 ယႂၼ်၊ ႁူမ်ႈငဝ်း မိူင်းပၢတ်ႇ 470 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၸၢႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ 460 ယႂၼ်၊လူၺ်ႊၾူင်း ဝၼ်းတဵင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ 400 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးယီႈ ထွၼ်း မိူင်းၶွၼ် 350 ယႂၼ်၊ ယိင်းၼွင်ႉမူၺ် မိူင်းမိတ်ႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် 300 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးသွၼ်ႊ လိင်ႊၶျၢင်း ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ 280 ယႂၼ်၊ ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 280 ယႂၼ်၊ သူၺ်ႇၵျႃႇ မိူင်းၸီး 250 ယႂၼ်၊ မူၺ်းဢွင်ႇ ဝဵင်း မူႇၸေႊ 250 ယႂၼ်၊ ၼၢင်းဢေၶွၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ 246 ယႂၼ်၊ လႄႈ ယိင်းသႅင်ပွႆး ထုင်ႉမိူင်းမွၵ်ႇ 210 ယႂၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းတင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတႃႇၸွႆႈထႅမ် 28856.8 ယႂၼ် တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,955,055 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း