Monday, May 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ႉတပ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 10 ထတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:45 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင် မၢႆ 352 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵျေႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇလဵပ်ႈတူၺ်း တီႈဢွင်ႈ မၼ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်တီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းလႅပ်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၼႂ်းသေ ဢွၵ်ႇမႃး။ တူၼ်ႈမႆႉ တင်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼၼ်ႉ လူမ်ႉၸူးတၢင်းၼွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈ တၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း လူတ်ႉၵႂႃႇမႃးၵမ်းၼိုင်ႈ။ လင် 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၵူၼ်း/ လူတ်ႉၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းသင်။ ႁူဝ်ႉတပ်ႉလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉလၢႆတူၼ်ႈတင်းႁူဝ်ႉဢုတ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင် လူႉၵွႆၵႂႃႇ ႁွင်ႈပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 3 ၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် လႄႈ တပ်ႉၵမ်ႉထႅမ်သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၵ်းသဝ်း။ တပ်ႉပလိၵ်ႈၵေႃႈမီး။ ၼွၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတႄႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇ မႃးသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA တင်း RCSS/SSA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း