Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် တေၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ႁူင်းၵၢၼ် ႁူင်းငၢၼ်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ပိၵ်ႉ ႁပ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၼမ်လႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img