Thursday, April 18, 2024

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် တေၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ။

Photo by – Alex KJ/ ၾၢင်ႁၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2020

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ႁူင်းၵၢၼ် ႁူင်းငၢၼ်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ပိၵ်ႉ ႁပ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၼမ်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2020 ၼႆႉ RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် တေပွၵ်ႈမိူင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းသေ တေဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ၊ တေၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ပႃး တႃႇတီႈယူႇတီႈ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယူႇတီႈ RCSS ၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်းၵူႈ မိူင်း မိူင်းလႄႈ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၶဝ်၊ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶဝ်၊ လၢတ်ႈၼႄပၼ်ပိုၼ်ႉ ႁူႉလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး တင်းသွင်မိူင်းၼၼ်ႉ RCSS ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်၊ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသွင်မိူင်း၊ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ RCSS တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၼမ်၊ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ယင်းမီး။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢႆးသူႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုင်ပၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃးလူင် ၵႃး 10 မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉလႂ်တွၼ်ႈလႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလူင်ႈၼႃႈ။ ပေႃးထိုင်မႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇ။ တွၼ်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ် တႃႇလဵင်ႉလူယၢပ်ႇ၊ ပေႃးမီးၸဝ်ႈတႃႇၼတႄႉ ၶႅၼ်းယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး ၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢႆႇၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၶဝ်။ သင်သၢၼ်မိုဝ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁဵတ်းလႆႈတႄႉ လီၵျႃႉဢေႃႈ” – ၸၢႆးသူႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းမႃး RCSS/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇဝဵင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်၊ ယင်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်း RCSS/SSA လႄႈ ၼႃႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇ ထိုင်တီႈ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA သေပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်/ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း