Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

MEC

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပူၵ်းသဝ်ၾူၼ်ႊ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇထိုင်ၵူၼ်းလူင်ၵၢင်ႉၵႄႇ၊ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပူၵ်းတင်ႈသဝ်သၢႆႁႅင်းၾူၼ်ႊ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းလၵ်းႁႅင်းၾူၼ်ႊၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇမႃးၶုတ်းလိၼ်ၶုတ်းလုၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/03/2018 တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီးလႄႈ ငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/03/2018 ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img