Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

000 တူၼ်

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 1,000 တူၼ်

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼ်ႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းတုင်းသွမ်း ႁပ်ႉတႃႇၼတၢင်းလီ တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႇ 1,000 တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းလွင်း သွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်သၢႆမိူင်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းႁွမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img