Wednesday, April 24, 2024

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 1,000 တူၼ်

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼ်ႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းတုင်းသွမ်း ႁပ်ႉတႃႇၼတၢင်းလီ တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႇ 1,000 တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 17/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းလွင်း သွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်သၢႆမိူင်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းႁွမ် ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်လူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 1,000 တူၼ် တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးတုင်းသွမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 1,000 တူၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူႈပွၵ်ႉ၊ ၵူႈ ဢိူင်ႇလႄႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႃး လူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်းၵႂႃႇ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း