Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆလတ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ 3-4 ပွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပွၵ်ႉ 5 လတ်းလူင်းမႃး ပွၵ်ႉ 6 ပွၵ်ႉ 7 ပွၵ်ႉ 12 သေ လႆၶဝ်ၼမ်ႉယၢဝ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇယူႇၵူႈပီ ၊...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေၵူတ်ႇထတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သွၵ်ႈတဝ်ရူတ်ႉ၊ ထူင်ထွင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -” တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်မေႊမႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူႈၶိုၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်း2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉသမ်ႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယိင်ႈဝၼ်းႁၼ်ပဵၼ် 2-3 တီႈ၊ မၢင်ဝၼ်းႁၼ်ပဵၼ် 4-5 တီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉသေ ႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေသွၵ်ႈတဝ်ထဵတ်ႈထၢမ်။...

ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇသွင်ၾင်ႇတႃႇသူပ်းတဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 20 ပီ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2020 ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း( တီႈၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ ၼမ်ႉတဵင်းၶွႆႈၵၼ်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸလွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img