Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၸူးၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းထႅင်ႈ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း တေႃႇထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်...

ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႄႇၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၿိလ်ႊ ၻိူဝ်ႊ ပလႃႊသီႊဢူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း USA တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img