Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ

တႄႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ တီႈႁဝ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးတႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ႁႃႈလိူၼ်ႁူၵ်းပုၼ်ႉ ၼမ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းသမ်ႉၵႆၼမ်ႉႁွင်ႈ၊ၵႆၵေးၼမ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမေႃႇႁႅင်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ မေႃႇတႃႇၸၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵွႆပဵၼ်လၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၊...

ၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းပရႁိတ ဢူးလႃႉမူဝ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တီႈတူဝ်တၢႆ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈဝႆႉ 8 ႁွႆး၊ တီႈဢူၵ်း 1 ႁွႆး၊ တီႈပဵမ်ႉသၢႆႉ 1 ႁွႆး၊...

ၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း လွင်ႈတီႈလိၼ် ပႆႇလႆႈ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈတီႈလိၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉ  ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈ လဵၵ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img