Saturday, June 22, 2024

ၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း လွင်ႈတီႈလိၼ် ပႆႇလႆႈ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈတီႈလိၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉ  ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။

Photo Credit to TCL Youth- ၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2019

ဝၼ်းတီႈ 2/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈ လဵၵ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1998-99 ၼၼ်ႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်းၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၽူႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းလႆႈသင်ၶႃႈ။ ၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၼႄဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉ ႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈလိၼ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းဢၼ်ၶဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ၊ ၼႂ်း 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ် ထူမ်ႇၵႂႃႇသေ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းၼႆႉ မီး 280 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်း 280 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဢဝ်ဢၼ်တီႈလိူဝ်ဝႆႉ 300 ဢေႊၶိူဝ်ႈပၢႆၼၼ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လႃးလႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈလိၼ် 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၶွင် မူတ်း ၼႃႇ။ သမ်ႉတေၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၽႄ ပၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃးလူဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TCL Youth- ၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2019

မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးႁဝ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ် 280 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈဢၼ်ၶဝ်ထူမ်လိၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ တုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1998-99 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 601 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ တေဢဝ်ႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ (စက်မှူဇုန်) တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈပီ 2012 မႃး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2019 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း