Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူပ်ႉထူပ်း

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး တင်း SSPP ။ ၸွမ်သိုၵ်း  ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် - ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇ ။မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 300 ၵေႃႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ။ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ...

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉၸႄႊမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸႄႊတွၼ်ႈ

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႊမိူင်းလႄႈၸၼ်ႉၸႄႊတွၼ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ်) ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း JMC-S လႄႈ  JMC-L မိူင်းတႆး တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၵွင်းလုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img