Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 လင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 70 လင်ပၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNLA  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၸၢဝ်းငၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇမေႃႇၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း သွင်လင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၵွၼ်းတႆႇၺ - ပႃႈယုမ်ႉလႄႈ လုင်းၸိင်ႇၼ - ပႃႈ မီးဢွင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်မူင်ႈ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ လူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img