Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်  

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (solar) သျွတ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တင်းလင်လႄႈ လူႉသုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈႁူႉၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႊလႃႊပျႃႊ) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉသေ မေႃႈပီႇထီႇ တႅၵ်ႇၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တႄႇမႆႈဝၢႆးဝၼ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ပႆႇယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၼမ်။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾႆးၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မႆႈမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၽႂ်ပႆႇႁူႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလီလီ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img