Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉၼမ် ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်သမ်ႉသိူဝ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတိုၵ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ။  ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ႇတႄႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2021   တႃႇၵႅတ်ႈ ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19   ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၼႃႈဝတ့်မူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သမ်ႉၵိုတ်းၶွၼ်ႈလီဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈမိူင်းယႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ပလိၵ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးယူႇမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိၼ်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းယႆ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇသူဝ်းၵျေႃႇ ဢႃႇယု 27 ပီ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇသေတႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img