Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉ သုမ်းၼမ် ။   ပီ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၼ်ၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) ၵေႃႈၶိုၼ်ႈလႄႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းယၢပ်ႇ

 ပီၼႆႉၶၼ်ၾုၼ်ႇၶၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵႃႈယႂ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်သီႇသႅင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၸၢႆးသူႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈတႄႇ သိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၼိုင်ႈထူင် 4 မိုၼ်ႇ ပီၼႆႉ 5 မိုၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၾုၼ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်၊ ပီၵၢႆ 3 မိုၼ်ႇ ပီၼႆႉ 6...

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ၼႃးၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၊ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ်မျေႇဢေႃးၸႃႇ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ် 2 ပုၼ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ သုင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလိူင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img