Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႃးႁၢမ်း

ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းလွႆလႅမ်  ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ - ၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင် ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ - ၵေးသီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img