Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃး ၺႃးၵိၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆ 15 ပီ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 15 ပီ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇၸွႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်  ။ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇ ဢႃယု 31 ပီ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း သၢႆ/လႅင်း တဵင်းၸၢၼ်ႇ( သိမ်းစံ ) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2022  ၽွင်းၵႃးမၼ်းႁေႃႈၼၼ်ႉထိုင်တီ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ်...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 20 ပီ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD) တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 20 ပီ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 29/11/2022 ။ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မၼ်းထႅင်ႈ 20 ပီ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဢေႃႈ။ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ ႁၢၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တၢင်းဢၼ်ၺႃးဝႆႉ 4 ပီၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသေၼႆ ဢၼ်မၼ်းၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်မီး  24...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူၺ်ႈ ပိူင်လူင် မၢတ်ႈတႃမၢႆမီႈ 10 - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img