Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်

ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆ လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆၼႃႈသိုၵ်းၽွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ပေႃႉထုပ်ႉ လုင်းမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 သမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ လုင်းသူႉ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ  တေယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ICJ (International Court of Justice) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 ၼႆႉ မိူင်းၵမ်ႊပီယိူဝ်ႊ ၵုၼ်တိူၵ်ႈဢႅပ်ႉၾရိၵ  ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၽူႈၼမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ ဢၼ်တင်းၼမ် ႁူႉဝႃႈ ပင်ႊၵႃႊလီႊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ။ ၼႂ်းၶေႃႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း“ၸွႆးတြႃး” တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ဢဝ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း “ၸွႆးတြႃး” တီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းဢႃႊၵျိၼ်ႊတီႊၼႃႊ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ဢိၵ်ႇပႃးတင်း သႅၼ်းၽူႈၼမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ -ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇမၢႆမီႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉမီးဝႆႉဝႃႈ  လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ရႃႇၸဝၢတ်ႈသိုၵ်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁၢႆႉႁႅင်းတီႈလႂ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈတၢင်ႇတီႈလုမ်းတြႃး လႆႈၵူႈတီႈ၊ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img