Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ သၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၶိူဝ်းယႂ်း

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေၵႆႉၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၵႆႉၵႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း။  ဝၼ်းတီႈ 16/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း  ၸၢႆးသၢၼ်း ဢႃယု 35 ပီ လႄႈမေးၼၢင်းမၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆၵမ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႉပၢႆး (လပိုင်ကျေးရွာ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႇမႃႉ (တောင်မအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img