Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ မိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်   ပႆႇႁူႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီးဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 23/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မီးၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈသႂ်ႇႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ပွၵ်ႉ 6 မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ ႁူဝ်ႉႁိူၼ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း။  ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 129 တီႈၼင်ႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img