Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢႆးၶမ်းမျၢတ်ႈ

လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉ 1 တီႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2020 ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 08/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD)...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 2 သၢင်ႇသီႈလႆႈ 1

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉ 3 တီႈ၊ သၢင်ႇသီႈပေႉ 1 တီႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2020 ပွတ်းၼႂ်ပွတ်းဝၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 08/11/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း၊ သၢႆမၢႆရူတ်ႉၵႃးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ သမ်ႉယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ပႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ “သၢၼ်ၶတ်း” ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img