Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇၵိုတ်းလႆႈယဵၼ်လႆႈႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႄႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - သင်ဝႃႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉမႃးၼႆႉၶႅပ်းမႄးဢမ်ႇတြႃးပႃး 8 လၢၼ်ႉပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ ၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပႃးၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူဝ် 8 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶိုၼ်းထတ်းပၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ မီး 29 ၵမ်းယဝ်ႉ-...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေသိုပ်ႇယူႇႁိုဝ်တေလိုဝ်ႈၵၢၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ တေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁိုဝ်တေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုပ်းတွပ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ ပႂ်ႉတူၺ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ - “ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႄ ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉ 2 ၶေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img