Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းလႄႈ တႃႇငမ်းယဵၼ်တေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ - သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA သေႁဵတ်းႁႂ်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း ၊ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တေႃႇထိုင်ပေႃးၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသေပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁႂ်ႈထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ...

ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

Latest news

- Advertisement -spot_img