Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 တီႈမိူင်းယႆ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA ၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ လွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ၊ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းသူးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တၢင်း K-pay ဢွၼ်တၢင်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸုမ်းၼႆႉ ၵပ်းၾူၼ်းမႃးၸူးၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းၼၢႆး ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး။ လွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ လႆႈၾူၼ်း၊ လႆႈငိုၼ်း၊ လႆႈၵႃး”...

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 လုၵ်ႉပၢင်သၢင်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းယႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးမူၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပၢႆႈမႃးမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img