Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် (ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ) ၽူႈယုၵ်ႉမုၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်လႄႈမိူင်းၵဵင်းတုင်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈပဵၼ်ဢၼုသႃဝရီႊ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၵ်းတူဝဵင်းပႃႇလႅင် မိူင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/09/2020 လူၺ်ႈပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ မိူင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင် မင်းၵလ “မူင်းၶူလ်း” (မင်ႇၵလႃႇ) ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် တူၼ်တီႈ 32 ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်ႁုၼ်ႈႁိူင်းယိင်ႈယႂ်ႇ။ ဢၼုသႃဝရီႊႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၵဵင်းတုင် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈ/မိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီ

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သူတ်ႇထမ်းမင်းၵလ (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ ဢဝ်မင်ႇၵလႃႇ) မၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ​လႄႈ ၵေႃးပၵမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် မႁႃၶၼၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ သတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ် ဢၼ်ယုၵ်ႉတၢင်ႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ...

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းမိူင်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၵိုၵ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 25-27/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးတင်းလၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူင်ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၵဵင်းတုင်) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img