Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆသေတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃး

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၽွင်းႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈတၼ်းလႆႈ 4 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ   ၼႆ့ ၾၢႆႇလုမ်းထတ်းသိၼ်တြႃးဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် လႆႈပွႆႇတူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ပူၼ့်ပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ  လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း...

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၾၢႆႇလူႉတၢႆ ႁႂ်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇပူတ်းလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၵႂႃႇထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ဢမု  ၶတီး ဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်    ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ့်မႃး  လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ။  ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉတၢႆ ပိုတ်ႇဢမူ့ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈႁႅမ်ယဵတ်ႈပုင်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင် ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်သေ ယဵတ်ႈပုင်းၼမ်ႉဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းတေႃႇလွင်း လဵၼ်ႈၽၢႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50...

Latest news

- Advertisement -spot_img