Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႃႈၵၼ်တၢႆ

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ

 ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023   ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယူႇၾၢင်ႇတၢင်းဝႆႉႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၺႃးၽၼ်း ဝႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။တူၺ်းတႄႉ ၶဝ်တေၽိတ်းၵၼ်ႁေလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃႉၵၼ်တၢႆၶႃႈၼေႈ။ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၶွၼ်ႉဝႃႇ...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းတုင် ဝၢၼ်ႈၼႃႈၶမ်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပႆႇႁူႉ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img