Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း (တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ)  ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊ  ပွၵ်ႈၵမ် 3 တီႈလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21- 22/9/2019  ၼႆႉၼၼ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img