Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်

ၵၢင်ႉၵႄႇၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉမႃးပႂ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇ – ႁၢမ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း 3 ၵမ်းယဝ်ႉ

ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ - လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉႁဵင် ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မႃးပႂ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၵုၼ်လူင် ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး 3 ပွၵ်ႈ 3 ၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ၼႆႉ ပူႇၵၢင်ႉ - ပူႇၵႄႇလႄႈ...

ၵူၼ်းၵႃႉ/ၸဝ်ႈၵႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သၢင်ႈၶူဝ်ၵုၼ်လူင် လင်မႂ်ႇ ယဝ်ႉဝႆးဝႆး

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇသၢင်ႈၶူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶူဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယႃႊ ၶႄႇလႄႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈဝႆႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ တေသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းပီၼႆႉ ၼႆဢေႃႈ။တၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၶႄႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆၵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမႄႇၶႂၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပွင်ႇထိုင် မိူင်းၶႄႇ

ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ ၵုၼ်လူင်လႄႈ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃ ၶဝ်ႈၸူးထိုင်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ သင်ဝႃႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ မႄးၵေႃႇသၢင်ႈၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းယုၼ်ႊ ၼၢၼ်ႊ တေၸၢင်ႈတေႃႉၶူဝ်း ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇမႃးလႆႈလီ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img