Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၵႃႉ/ၸဝ်ႈၵႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သၢင်ႈၶူဝ်ၵုၼ်လူင် လင်မႂ်ႇ ယဝ်ႉဝႆးဝႆး

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၶူဝ်မႂ်ႇၵုၼ်လူင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇသၢင်ႈၶူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶူဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယႃႊ ၶႄႇလႄႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈဝႆႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ တေသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းပီၼႆႉ ၼႆဢေႃႈ။တၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၶႄႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆၵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶူဝ်တႄႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆႇၵႂႃႇမႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉၵုၼ်ႇ လုၵ်ႉမိူင်းတႆး သူင်ႇမိူင်းၶႄႇ ။  ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇဝႆႉၼႆႉပဵၼ် ၶူဝ်ၽႅၼ်လင်ၵဝ်ႇ။  ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ  လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉသေ ပၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႈ ၵမ်ႈၾၢႆႇၾၢႆႇ၊ ၵႃးၵႂႃႇမႃးသမ်ႉမီးၼမ်ၵူႈဝၼ်းလႄႈ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်။ 

ၸဝ်ႈၵႃးသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးၶူဝ်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉယဝ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ သေ တေႃႇထိုင် ၵုၼ်လူင် ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၵႂႃႇလႆႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း တႆႇၶူဝ်ၽႅၼ်ၼၼ်ႉၵွႆးၼႃႇ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး လႆႈပႂ်ႉၵၼ်ပေႃးပဵၼ်ထႅဝ်လူင်ဝႆႉ။သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႃႇ ပေႃးၶူဝ်မႂ်ႇၼႆႉယဝ်ႉတႄႉ တေၶႅၼ်းလီဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၶူဝ်ၵဝ်ႇၵုၼ်လူင်

ၶူဝ်လူင်ၵုၼ်လူင် ဢၼ်သၢင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တႄႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2020   တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ 4  ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9  လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ Mr.Tan Shufu ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်း ၶူဝ်ဢၼ်တိုၵ်ႉသၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင်ႈပႃး တႃႇၶႂၢၵ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းတႆး- မိူင်းၶႄႇၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း