Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶုၼ်သၢမ်းလေႃး

ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးထူၼ်ႈ 1010 ပီတေၸတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း   ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးထူၼ်ႈ 1010 ပီ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18-23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး ဢႃယုထူၼ်ႈ 1010 ပီ။ ပၢင်ပွႆးၼႆ့ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ့်ပႃႇသႃ၊ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ယၢမ်းလဵဝ် ႁွင့်ပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img