Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ၵွင်းမူးတီႈၶုမ်ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႃႇတၢင်ႇထီး   

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ မိူင်းတူၼ်  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူး ဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေမႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးပၼ် တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး တေပၢင်းၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး သပ်ႇပေႇၺုမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ဢေႃႈ...

သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဝႆႈၵွင်းမူးသိၼ်ထမ်းပေႃႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢမ်ႈ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈလူႇတၢၼ်း ဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းမႃး   UWSA သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img