Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

ၶႄႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ - လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးၵိုတ်းၶၢင်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈမိူင်းလႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ယဵၼ်ငႅဝ်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး (NDAA) ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းလႃး ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃးဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်ႈၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img