Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး

ၵၢတ်ႇၵေးသီး ဢၼ်ဢိုတ်းဝႆႉလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇၼမ်

ၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး ဢၼ်ပိၵ်ႉႁပ်ႉ ဝႆႉ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်႞ သွင်လိူၼ်ၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉ လၵ်ႉယႃႉၶဝ်ႈၵၢတ်ႇသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵႂႃႇ တင်းၼမ်။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်...

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵေးသီး တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 2 ၵေႃႉတႄႉယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈ ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 40 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵေးသီးၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ၊ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 သေ ထုၵ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵေးသီး ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img