Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိုၵ်ႉလၢမ်း ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆပႆႇမီးၼမ်

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇပၼ်ၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၸၢႆႇပႆႇမီး  ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိုၵ်ႉပုင်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/10/2021 ၼႆႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် မီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မႃးပိုတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၶိုၼ်းတီႈၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၵူၼ်းမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။   ၸၢႆးပၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး...

COVID-19 ၽႄႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈ၊ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ  ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/10/2021 မႃး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ၊  ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်း၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img