Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူႈႁၵ်ႉၸၢႆး

ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈႁၵ်ႉၸၢႆး

ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမူၼ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈ ပေႃးထိုင်လူင်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵီႈယမ်းမီးတၢင်းႁၵ်ႉမႃးၸိုင် ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းၶႂ်ႈသွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်မိုဝ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ႉမိင်ႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်မင်ႇၵလႃႇ တႃႇယူႇႁူမ်ႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉလဵဝ်ၵၼ်  ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇသွၼ်ႉမိင်ႈၼႆၸိုင် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈတိုၼ်းတေလႅၼ်ႈႁၼ်ၼႂ်းတႃ  - ယိင်းလႄႈၸၢႆး ယုမ်ႉယၢႆႈၵွင်ႉၶႅၼ် ႁႅၼ်ၼႃႈၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၶႅၵ်ႇတင်းၼမ် ၼႆယူႇ။ သၽႃႇဝ ၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼႆမႃးၸဵမ်လႂ်လႄႈ ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ ၾိင်ႈမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၸၢႆးလႄႈယိင်းၵူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img