Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၵဵပ်းလဵၵ်း

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ဢၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:50 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ပႅၵ်ႇတႃ) ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈယူႇ  ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းသူၼ်ယၢင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img