Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႄး ပလိၵ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ တီႈပၢင်ႇလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႄး ပလိၵ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ တီႈပၢင်ႇလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

ပလိၵ်ႈထႆးလမ်းလိုပ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ၊ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ workpointnews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းႁႅင် 6 ၵေႃႉ လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႆႉမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။   ၽွင်းၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img