Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႃးၵမ်း 2 ၼႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃး ၵႅတ်ႈၵင်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယူႇသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇ ပေႃးသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၵႃႈႁိုဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ပလိၵ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပႆႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈလူင်းႁူင်းယႃ၊ တိုၵ်ႉမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း Positive ဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉမီး 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ၊ ၵေႃႉထူၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img