Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

Must read

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပႆႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈလူင်းႁူင်းယႃ၊ တိုၵ်ႉမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း Positive ဝႆႉယူႇ။

Photo by – Owner/ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉမီး 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ၊ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 ပဵၼ်မေႃယႃ လႆႈႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်း မိူဝ်ႈ 18/5/2020 တင်း ၵေႃႉထူၼ်ႈ 112 ပဵၼ်ၼၢတ်ႉသ် (ၼၢင်းမေႃယႃ) လႆႈႁူႉတိတ်းၸပ်းမိူဝ်ႈ 20/5/2020 ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လႃႉထေးမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်မၼ်းထႅင်ႈ 2 ပွၵ်ႈ။ၶေႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Negative (ဢမ်ႇမီးမႅင်း)တင်းသွင်ပွၵ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် လႆႈယႅၵ်ႈဝႆႉထႅင်ႈႁွင်ႈၼိုင်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ သင်ဝႃႈ ၼႂ်း 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ ဢမ်ႇႁၼ်မႅင်းယဝ်ႉၼႆ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ၊ ပေႃးထိုင်မေႊ 20 ၼႆႉၵေႃႈ တဵမ် 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 112 လႄႈ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼၼ်ႉတႄႉၶေႃႈတွပ်ႇလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းမၢင်ၵမ်း ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Negative (ဢမ်ႇမီး )မၢင်ၵမ်းပဵၼ် Positive (မီး)ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လႃႉထေးမိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပဵၼ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပၢႆးယူႇလီတႄႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ။ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 112 ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း 3 ပွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ Negative တင်း 3 ပွၵ်ႈသေ ထိုင်မႃးပွၵ်ႈထီႉ 4 သမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Positive ။ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼၼ်ႉတႄႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢွၵ်ႇ Negative ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 လႄႈ 5 သမ်ႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ် Positive” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 မီး 181 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 84 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး 7 ၵေႃႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉတႄႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉလႄႈ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း