Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဝ်းၵိၼ်ငိုၼ်း

ၶေႃႊလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ(call center) ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း

ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵၢဝ်ႉၼႃႈထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်ဢဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈငိုၼ်းၶမ်းတင်းတူဝ်ၸႂ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၾင်ယူႇၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတေႃႇလၢႆသိင်ႇလၢႆယၢင်ႇသေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၽႆးလူင်တေႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်း ဢၼ်မိင်းမဝ်းၾၼ်ဝၢၼ်ၸွမ်းမႃးၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ဢမ်ႇႁၢင်ႇႁိူၼ်သင်ၵၼ် မီးတင်းၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ မိူၼ်မဵတ်ႉငိုၼ်းတႅင်းၵႃး သွင်ၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ ထဵၵ်ႉၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈလီလႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈမီး ဢၼ်လႆႈလူႉ လႆႈသေႁၢႆ(သုမ်း)ၸွမ်းမၼ်းၵေႃႈတေမီး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ဢွၼ်ႊလၢႆႊ” ၼႆၼၼ်ႉ ႁူမ်ႇငမ်း ၵုမ်းသုမ်ႇႁူဝ်ပႅတ်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈၵႂႃႇမီးယူႇၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊပႅတ်ႈမူတ်းသဵင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼႆႉ ၵၢၼ်လွၵ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img