Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢူးလႃႉမူဝ်း

ၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းပရႁိတ ဢူးလႃႉမူဝ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တီႈတူဝ်တၢႆ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈဝႆႉ 8 ႁွႆး၊ တီႈဢူၵ်း 1 ႁွႆး၊ တီႈပဵမ်ႉသၢႆႉ 1 ႁွႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img