Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢုမ်ႇပဝ်း

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉသေ တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) သမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 404 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ မီး...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်း Covid – 19 မီးၵႂႃႇ 140 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 142 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်းပဵၼ်ၼမ်လိူဝ် ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီ 29/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 106 ၵေႃႉ၊ ဢၼ် ဢဝ်ၶိူင်ႈ Test Kit သေထတ်း ႁူႉႁၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img