Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5:20 မူင်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 28 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 291 ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17-18/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးယႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်း တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ...

တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ တႃႇသၢမ်ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸွၵ်ႇလႄႈ ၼႃးသၢင်းၶျႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်း (ပွၵ်ႉ 4) တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ။ ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

Latest news

- Advertisement -spot_img